Zdeněk Buk - Homepage
-------------------------
Kategorie:
 ·Všechny
 ·Astronomie
 ·Elektronika
 ·Fotografování
 ·Počítače
 ·Ostatní
Další:
 ·O mně...
Počet přístupů:
[CNW:Counter]

Linux Powered
Doktorské studium na ČVUT-FEL
(18.01.2005)  Kategorie: Ostatní
Dnes jsem úspěšně vykonal přijímací zkoušku do prezenční formy doktorského studia oboru Informatika a výpočetní technika na katedře počítačů Elektrotechnické fakulty ČVUT Praha.

Předběžný název dizertační práce:
Datamining v rozsáhlých databázích s využitím metod softcomputingu.
zdenek_buk@seznam.cz